För Företagrund mj 003

Våra medarbetare har yrkesbevis för grävmaskin och lastmaskin, grundutbildning ”Säkerhet på väg”, utbildning ”Skyltansvarig enl trafikanordningsplanen”.

Vi har särskilda kunskaper inom kabelschaktning och kabelfelssökning.

Mark o Jobb innehar fullständigt försäkringsskydd i Länsförsäkringar och via Maskinentreprenörerna.

Vi utför följande arbeten/tjänster till företag:

 • Kabelschakt
 • Kabelutsättning
 • Fiberblåsning
 • Tryckning av rör med jordraketlogo bobcat rund
 • Grävmaskiner 1-5 ton
 • Grävlastare
 • Snöskottning
 • Dikesrensning
 • Bilning
 • Rivning
 • Godshantering
 • Schaktning
 • Asfaltjustering
 • Bortforsling av material
 • Markplanering
 • Utgödsling
 • Transport av schaktmassor, fyllnadsgrus, krossgrus mm
 • Bortforsling av trädgårdsmaterial

Miljöpolicyrund mj 002

Som medlem i ME Maskinentreprenörerna följer vi den uppställda miljöinriktning som ME ställer på branschen. ME:s miljöinriktning finns att läsa på www.me.se under ME, organisation.

Information om miljöbelastning tillhandahålls om så begärs.

Vi upplyser alltid kunden om det finns ett bättre alternativ av produkt/tjänst ur miljösynpunkt.

I Gräv rätt (pdf) finns rättsregler för vad som entreprenören ska känna till vid bl.a miljö och kulturlämningar.

Mark & Jobb Skåne
Ingår i Inneväxter AB
Telefon: 0708-11 81 64

Haraberga Grips Backe 3019,
289 90 Knislinge.
E-post: info@markojobb.se

Medlem i ME. (bransch- & arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer).
Orgnr: 556711-9812
Godkänd för F-skatt.

me logo